Ürünler
Erman Özdemir

Titan 48 EC

Titan® 48 EC Herbisit
Etken Madde 480 g/l Clomazone
Formlasyon Emülsiye olabilen konsantre (EC)

TİTAN® 48 EC, içerisinde 480 g/l clomazone ihtiva eden ekim öncesi ve erken çıkış sonrası kullanılan bir herbisittir.

Bitki Adı Kontrol Edilen Yabancı Otlar Uygulama Dozu Son Uygulama ile İlk Hasat Arası Süre
Çeltik (Erken çıkış sonrası) Çatalotu (Digitaria sanguinalis) 70 ml/da -
Baraj Otu (Leptochloa fusca)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Yaban darı (Panicum spp.)
Çeltik (Ekim öncesi) Çatalotu (Digitaria sanguinalis) 150 ml/da -
Baraj Otu (Leptochloa fusca)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Çeltiksi darıcan (Echinochloa oryzoides)
Yaban darı (Panicum spp.)
Kanola
(Çıkış öncesi)
Dil kanatan (Galium aparine) 20 ml/da -
Hakiki Şahtere (Fumaria officinails)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Yapışkan Ot (Setaria spp.)
Kuşotu (Stellaria media)
Tavşan bıyığı (Poa spp.)
Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)
Ayçiçeği
(Çıkış öncesi)
İmampamuğu (Abutilion theophrastii) 20 ml/da -
Sirken (Chenopodium album)
Çatalotu (Panicum spp.)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Karadan (Stellaria media)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Yapışkan otu (Galium tricorne, Galium aparine)
Print
1358 Rate this article:
No rating