Ürünler
Erman Özdemir

Rubric®

Rubric®
Fungisit
Etken Madde 125 g/l Epoxiconazole
Formülasyon Süspansiyon Konsantre (SC)
Bitki Adı Zararlı Adı Kullanım Dozu Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre
Buğday Sarı Pas (Puccinia striformis) 80 ml/da 35

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Sistemik özellikle koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip bir fungisittir. İlaçlamadan hemen sonra bitki içerisine girer ve diğer bölümlerine taşınarak daha sonra yağacak olan yağmurdan etkilenmez ve iyi bir rezidüel etki sağlar.
Buğday sarı pas hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamarlara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim kıoşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 21-28 gün aralıklarla ile uygulamalara devam edilir. Hasada 1 ay kala bitki olgunlaşma dönemine girdiğinden dolayı ilaçlama yapılmamalıdır.

Print
858 Rate this article:
No rating